Päevane piiblikool

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Õppeinfo

Piiblikooli avaaktus toimub 29. augustil 2022 ja õppetöö algab 30. augustil. Õppeaasta lõpuaktuse kuupäev on 27. mai 2023.

Aasta- & nädalakava

Piiblikooli õppeaasta koosneb neljast perioodist: Uus Testament, kristlik eluviis, teoloogia ja teenimistöö. Aastakavas on välja toodud nende perioodide alla kuuluvad nädalateemad. Nädalakavas on välja toodud nädala ülesehitus.

Teemaplokkide sisu

Piiblikooli õppekava koosneb üheksast plokist, mis kokku pakuvad mitmekülgset õpikogemust ja kasvu.

Nädalateemad

Kooliaasta on jagatud teemade kaupa neljaks perioodiks: Uus Testament, kristlik eluviis, teoloogia ja teenimistöö.

Grupi coaching

Õpilased saavad jagada läbi juhendatud suhtlemise ja peegeldamise isiklikest muredest, mõtetest ja arvamustest, mis õppimise käigus üles kerkivad.

Isiklik kasv

Isiklikuks arenguks pakutakse väga põhjalikku enesesse vaatamise võimalust läbi selliste tundide nagu identiteet, iseenda avastamine ja Kristuse-sarnase loomuse arendamine.

Osadus Jumalaga

Osadus Jumalaga tund õpetab järgima vaimulikke harjumusi nagu palvepäeviku pidamine, Piibli lugemine, Jumala hääle kuulamine ja muud viisid, kuidas suhelda Jumalaga.

Vana Testament

Vana Testamendi tunnis antakse ülevaade Vanast Testamendist ja avatakse igat raamatut raamat raamatu haaval ning räägitakse Vanas Testamendis kirjutatud inimestest.

Flex-tund

Flex-tund pakub aasta jooksul erinevaid kogemusi: külastame vaimulikke, kes räägivad oma elust ja teenimisest, jagame üksteisega elulugusid ning mõnel korral aastas kasutame seda tundi kirjalikeks töödeks ettevalmistamisel.

Projektiõpe

Õpilased tegelevad päriselu väljakutsetega rohkem interaktiivses ja õpilase enda poolt juhitud õppeprotsessis. Näiteks koostab õpilane õppele tuginedes koguduse rajamise projekti.

Piiblikooli teenistus

Piiblikooli teenistus toimub igal nädalal viimase tunnina. Võtame selle aja, et üheskoos otsida Jumalat ja teenida üksteist. Piiblikooli teenistust korraldavad nii õpetajad kui õpilased.

Kirjaliku töö kirjutamine

Nädalateemad jagavad kooliaasta neljaks perioodiks ja iga periood lõpeb kirjaliku töö kirjutamise nädalaga. Selline õppeviis võimaldavad õpilastel uurida sügavuti küsimusi ja teemasid, mis neile eriliselt huvi pakuvad.