Diakonikool

Diakonikooli eesmärk on tulevaste diakonite koolitamine ja toetamine. Diakon on Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku vaimulik, kes juhindub oma teenimistöös pastori suunistest. Ta on oma elu ja teenimisega eeskujuks, väljendades pühendunult Jeesuse armastust inimeste vastu.

Diakonikool loob keskkonna, kus õpilased saavad avastada oma Jumala antud potentsiaali. Kool aitab õpilastel areneda karakteris ja toetab kasvamist järgmistes valdkondades: isikliku ja elava suhte tõttu Jeesusega tekib õpilasel selgem arusaam oma eesmärgist ja identiteedist; õpilane kasvab alandlikkuses ja õpib olema armuline teiste kristlastega.

Diakonikooli lootus on, et õpilased leiavad oma koguduse konteksti arvestades uusi ideid teenimistööks ning saavad läbi õppimise julgustatud ja varustatud, et neid ideid ellu viia.

Õppesessioonid​

Diakonikool toimub neljal korral, millest üks on ööbimisega väljasõit. Õppesessioonid hõlmavad teemasid, mis puudutavad õpilaste isiklikku suhet Jumalaga, teenimist EKNK kirikus ja iseenda mõistmist.

1. sessioon 02.12.23

Teema: Minu koht ja roll koguduses

Alateemad: sissejuhatus diakonikooli, ülevaade EKNK-st ja selle ajaloost, diakon Piiblis, diakoni roll, vabatahtliku mõju, minu koht ja roll koguduses.

2. sessioon 20.01.24

Teema: Kogukonnas töötamine

Alateemad: kogukonna mõju, meeskonnamudelid, isiklikud lood meeskonnatööst, inimeste ootustega tegelemine, koguduse rajamise meeskonnad, koguduse- ja kirikujuhtidega töötamine, allumine ja juhtimine Piiblis.

3. sessioon 27.01.24

Teema: Koguduses teenimine, enda ja teiste eest hoolitsemine

Alateemad: koguduse definitsioonid, „koguduse elu“ elamine, kohaliku koguduse teenimine, teenimiseks seatavad piirid, teenimine ja teeniv suhtumine, hoolitsemine Piiblis, hoolitsemine koguduses, kriisis olevad inimesed.

4. sessioon 01.-02.03.24, väljasõit

Teema: eesmärk ja potentsiaal

Alateemad: enese eest hoolitsemine (vaimselt, füüsiliselt, emotsionaalselt), üksikisiku eest hoolitsemine, sinu eesmärgi defineerimine koos Jumalaga, Kristuses vormitav identiteet, potentsiaal: uskumused ja ohud, sinu ja teiste potentsiaali nimel töötamine, diakonikoolist välja läkitamine.

Registreerimine

Diakonikooli saab õppima tulla sinu koguduse pastori suunitlusel. Registreerimiseks on vaja täita sisseastumisavaldus ja pastoril tuleb täita soovitusankeet. Registreerimine on avatud 20. novembrini 2023.