5 põhjust, miks tulla Piiblikooli õppima

On mitmeid olulisi põhjusi, miks piiblikoolil on unikaalne roll, et iga kristlane saaks vaimulikult küpseks ja tugevaks Jeesuse jüngriks.
Ago Lilleorg
ago@piiblikool.ee

#1 Piiblikool pakub suurepärast keskkonda õppimiseks. Piiblikool loob võimalused õppida süvenenult tundma rohkem Jumalat, Jumal Sõna, Jumala tõdesid ja Jumala plaani oma elu jaoks. Piiblikool võimaldab läbi erinevate lektorite ja õpetajate tuua meieni tarkust, kogemusi ja õpetust, mis aitab meil kasvada oma potentsiaali suunas.

Piiblikool on samuti hea koht iseenda tundma õppimiseks. Suhted kaasõpilastega nii klassiruumis kui praktikat tehes võimaldavad sul avastada oma ande ja tugevusi. Nii nagu seeme, kui see on pandud mulda hakkab idanema ja lõpuks kannab vilja nii on see ka meie elus, et heas väljakutsuvas keskonnas lööme õitsele ja kanname vilja Jumala auks. Jeesuse soov oli, et me kõik kannaksime vilja. Mitte teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen
seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili
jääks. (Jh 15:16) Piiblikool on hea keskkond õppimiseks, et kanda palju vilja Jeesusele.

#2 Piiblikoolis õppimine aitab sul võtta aega maha. Midagi head juhtub meie elus kui võtame aja maha. Seda nii iganädalaselt kui iga-aastaselt puhates. Kuid kõige erakordsemad kogemused meie elus leiavad tihti aset siis kui oleme mõnda aega väljaspool oma igapäevast rutiini.

Piiblikool võimaldab võtta ega maha, et saada selgust oma kohast selles elus. Oma kutsest, oma andidest, talentidest ja tugevustest. Alati ei ole lihtne, eriti noorel, teha valikuid, kuhu minna õppima ja millist elukutset valida. Üks aasta piiblikoolis on parim aeg leida oma elu Jumala antud kutsumus. Kuid see võib olla ka hea võimalus võtta aeg maha pärast aastate pikkust karjääri, et taas laadida oma sisemisi patareisid uuteks väljakutseteks. Aasta Piiblikoolis aitab sul saada rohkem selgust, kes sina oled, mis on sinu anded, sinu kutsumus.

#3 Piiblikool annab erakordse võimaluse õppida rohkem tundma Piiblit – Jumala Sõna. Me kõik võime ja peaksime lugema Piiblit igapäevaselt. Kuid Piibli, selle autorite ja ajalooolise konteksti tundma õppimine loob paljud suurema veendumuse selles, mida me usume ja kuulutame.

Jeesus rääkis loo targast ja rumalast koja ehitajast. Kuid see, mis neid kahte meest eristas oli tõsiasi, et üks tegi kuuldud sõna järgi, teine mitte. (Mt 7:24-27) Jumala Sõna ei ole meile antud vaid õppimiseks vaid kasutamiseks, rakendamiseks ja praktiseerimiseks. Nii on üheks meie Piiblikooli eesmärgiks luua turvaline, ent samas väljakutsuv keskkond, kus õpilased saavad osaleda uue koguduse rajamisel. Niisiis, mitte ainult ise õppida vaid ka jagada evangeeliumi inimestega, kes veel Jumalat ei tunne.

#4 Piiblikool võimaldab saada varustatud oma elu ja kutsumuse tarvis. Ükskõik, mida sa oma elus teed või tegema hakkad, Piiblikool annab sulle kaasa teadmised, kogemused, julgustuse ja usu. Ükski sõjamees ei lähe lahingusse, ilma et ta ta ei õpiks tundma oma varustust ning seda käsitlema. Kui Jumal kutsub, siis tema ka varustab. Piiblikoolis sa õpid tundma oma kutsumust ja selleks antud varustust.

#5 Piiblikool aitab sul avastada Jumala poolt sinule antud potentsiaali. Ükski piiblikangelane ei olnud valmis elama talle antud potentsiaaliga kohe alguses. Kuid Jumal nägi nende potentsiaali ja seda, mis nendest võib saada, kui nad järgivad Jumala kutset oma elus. Mooses oli vähese kõne oskusega, Jeremia liiga noor, Peetrus liiga tahumatu, Paulus liiga äärmuslik, Timoteos liiga arg, Jesaja liiga patune jne jne. Kuid Jumal nägi, mis nendest võis saada. Täna me tunneme neid isikuid ja armastame neid nende eeskuju tõttu.  Nemad elasid välja oma Jumalast-antud potentsiaali ja selliselt kestab nende mõju veel põlvkondi pärast neid.

Sama kehtib meie kohta. Kui järgneme Jumala kutsele oma elus, siis võime vaid üllatuda, mida Jumal meie eles tenha võib. Piiblikangelaste elus nende minevik ei takistanud Jumalal neid kasutamast. Jumal näeb, mis sinust võib saada, sõltumata sinu minevikust või isegi olevikust.

Meie visioon Piiblikoolis on näha uut põlvkonda treenitud inimesi, kes elavad Jumala-antud potentsiaaliga Kristuse teenimisel Püha Vaimu väes igas eluvadkonnas. Tule Piiblikooli ja avasta Jumala poolt sulle antud potentsiaal.

Rohkem infot Piiblikooli kohta leiad www.piiblikool.ee

Kohtumiseni septembris 2016!