Sisseastumine

Sisseastumise eeldused on:

  • Avaldus – võid selle kohe veebis täita.
  • Soovituse ankeet, üks soovitus peab olema sinu pastorilt – lase oma soovitajatel see veebis täita viidal http://goo.gl/forms/YWQrV3JFcb.
  • Intervjuu – lepitakse kokku pärast sisseastumise ankeedi ja soovituse ankeetide laekumist.