Koolist

Visioon

Me tahame treenida inimesi elama Jumala poolt antud potentsiaaliga Kristuse teenimisel Püha Vaimu väes igas eluvaldkonnas.

Missioon

Me koolitame oma õpilasi läbi õpetuse, praktilise Jumala riigi töö ning kootsingu.

Eesmärgid

  1. Koolitada õpilasi ning saata neid välja elama Jumala missiooniga.
  2. Aidata kogudustel täita suurt misjonikäsku.
  3. Muuta maailma läbi motiveeritud inimeste, kes jagavad kõikjal häid sõnumeid Jeesusest.
  4. Omada terviklikku eluvaadet.

Põhiolemus

Põhiolemus on kogu Piiblikooli DNA, mis suunab kõike Piiblikoolis toimuvat – sh kogu õpetust, Jumala riigi tööd ja coachingut.

Me oleme Piibli-põhine kool: Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.“ (2 Timoteose 3:16-17).

Me oleme Kristuse-keskne kool: “Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel; mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal, sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Kui Kristus, teie elu, saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses.“ (Koloslastele 3:1-4).

Me oleme misjoni-põhine kool: “Jeesus ütles nüüd neile taas: “Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.”“ (Johannese 20:21). “Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: “Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.“ (Matteuse 28:18-20).

Väärtused

  • Turvaline ja väljakutseid esitav
  • Kristuse sarnase loomuse arendamine
  • Ausus ja usaldus